Certificate

1

MIC-ASI219817

2

Nanchang Ruiyue Garment Co., Ltd. - MyQC_ Report_ A220400605238(C)